Folkebådscenter Sydjylland
    
      Information: 2021
 

     Kontakt:

       
                                                                  
Kolding Sejlklub 
                                               

        Bent Nielsen
       Lillenæs 41
       Snoghøj, 7000 Fredericia
       tlf. 40703800

      
mailto:malle.muk@youmail.dk
  
      

 

 
Sæson 2021 er desværre startet som 2020 stoppede: Nemlig med en fortsat stor udfordring for ikke alene vi sejlere, men for hele samfundet og den omliggende verden. CORONA-krisen er stadig over os og ingen ved pt. hvornår sejlsporten bliver normal igen. Forhåbentlig bliver det lettere at afvikle stævner og træf i løbet af foråret.

 Hold øje med Kolding Sejlklubs information på klubbens website:

www.koldingsejlklub.dk

Carl-Otte Hedegaard DEN 1120 ”Idefix” har valgt at stoppe i bestyrelsen for Dansk Folkebådsklub. Men Peter Secher, gast på DEN 1120 ”Idefix” er valgt for de næste 2 år.

 Men Carl-Otto er stadig tilknyttet bestyrelsen i Dansk Folkebådsklub via en post i det nye Kommunikationsudvalg, et af flere nye udvalg i Dansk Folkebådsklubs bestyrelses bestræbelser på at lave en foreningsstruktur der matcher forventningerne fra klubbens medlemskreds.

 Mange spændende tiltag som første gang blev præsenteret på den nylig overståede Generalforsamling, en GF der kørte virtuelt via Teams, en succes, over 60 deltagere.

 Var du ikke en af dem kan du læse referatet på www.folkebaad.dk .

 Er du medlem i Dansk Folkebådsklub har du også modtaget det pr. mail

 Når sejlads på et tidspunkt igen åbnes som konkurrencesport vil der fortsat være følgende muligheder for kapsejlads i Kolding Sejlklub:

 Folkebåde sejler DH-løb om onsdagen, så der er fortsat mulighed for nogle fornøjelige aftenmatcher.

 Desuden har vi en sejlerskole med bl.a. 3 folkebåde. Så uanset om du er til konkurrence eller tur, er Koldings smukke fjord et godt sted for en folkebådssejler.

 Vil du vide mere om Kolding Sejlklub sejlerskole kan du klikke ind på www.koldingsejlklub.dk

 eller direkte på sejlerskolen via http://www.koldingsejlklub.dk/index.asp?page=13&vpath=13|

 Har du spørgsmål til kapsejlads for folkebåde i Kolding Sejlklub, eller om folkebåden generelt, er du velkommen til at kontakte mig. Med sejlerhilsen Bent “Mallemuk” Nielsen

 Velkommen til sæson 2021.

 

 Med sejlerhilsen Bent Mallemuk Nielsen