Folkebådscenter Nordjylland        Information:

     Kontakt: 

     
 
                                                         
Ålborg Sejlklub

       Thyge Steffensen
       Bakkevænget 19
       9000 Aalborg
       4044 8146
       steffens@stofanet.dk

  

   

Folkebådscenter Nordjylland

Folkebådene i den østlige del af Limfjorden, dvs. Aalborg mødes til onsdagssejlads i Aalborg Sejlklub. I år er 4 både tilmeldt – til trods for at en forlod os til fordel for en eller anden sejlklub i København.

Vi 4 både delt på facebook-gruppen ”Onsdagssejlads i Aalborg” kan du se alt stort og småt i forbindelse med sager i træningssejlads hver onsdag aften i maj-juni og august-september. Sejladsbestemmelser, banekort og resultater kan ses på Aalborg Sejlklubs hjemmeside. De ugentlige sejladser er træning til egentlig kapsejlads i Limfjorden, og i  år bliver der arrangeret den traditionelle Aalborg Sejlklubs hovedkapsejlads (”1.lørdag i september” ) , samt en kapsejlads til – og på Gjøl Bredning, hvor vi håber på deltagelse fra klubberne i nabolaget.

Efter den ugentlige sejlads samles alle sejlere i klubhuset til spisning og oplæsning af aftenens sejladsresultater. Desuden diskuteres sejladsen store og små hændelser til styrkelse af det netværk, der over sæsonerne er udviklet mellem deltagerne fra folkebåde og andre både. Netværket rummer et ocean af viden om folkebåde og deres håndtering, som man gerne deler ud af til alle interesserede.

Kontakt:   Thyge Steffensen, Bakkevænget 19 9000 Aalborg   Mobil : 40448146  Mail: steffens@stofanet.dk

Aalborg Sejlklub : www.aalborg-sejlklub.dk

 

 

 


  Resultatliste Ålborg Sejlklub aftensejladser