Folkebådscenter Sydvestfyn        Information:


         Kontakt:

        
                                                            
   Faaborg Sejlklub

           Per Røssel 
          Rolf Krakes Vej 11A
          5700 Svendborg
          Tlf. 5164 8444
         
perroessel@gmail.com

      

 
Folkebådscenter Sydvestfyn

I Faaborg Sejlklub forventer vi i 2019 tre både tilmeldt til aftenkapsejladserne, som altid foregår onsdag aften fra sidst i april til sidst i juni og igen fra først i august til sidst i september. Vi afslutter med 2 sejladser en lørdag i september. 

Vi sejler på fast udlagte baner, og da Faaborg Fjord ligger ret øst - vest vendt, er der 70-80 % chance for et langt godt krydsben. Ved alternative vindretninger findes andre muligheder som f.eks. den flotte tur Bjørnø Rundt, og baner som går på tværs af fjorden. 

Resultater og program findes her.  http://www.faaborg-sejlklub.dk/onsdags-kapsejlads/

Efter hver aftensejlads er der rigtig hygge i sejlklubben, hvor stort set alle af de ca. 25 startende både er repræsenteret. Der er typisk en lun ret til billige penge og altid en franskbrødsmad og kaffe, te og almindelige drikkevarer til klubpriser. Der udover har vi flere Folkebåde, som ikke sejler kapsejlads, men kun tursejlads, hvilket båden også er yderst brugbar til. Alene ved Faaborg Sejlklubs egen bro ligger for tiden i alt 5 Folkebåde.

Og i år har Faaborg Sejlklub fået den store fornøjelse at afholde årets Danske mesterskab for Folkebåde. Vi ser meget frem til at arrangere et rigtig godt stævne for jer alle. Der er rygter om flere både fra Svendborg egnen og Ærø, som vi normalt ikke har set til DMér, så vi er meget optimistiske med hensyn til deltagerantallet.

Se mere og tilmeld dig på https://www.fbdm2019.dk/ 

Med sejler hilsen
Per DEN 672 Sofie